cheap nfl jerseys outlet cheap jerseys from china real cheap jordans cheap jerseys for sale cheap jerseys wholesale nfl jerseys
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
Derneğimizin 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Sayı:2017
Sayın Üyemiz;
Derneğimizin 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.03.20017 Cumartesi günü saat 11:00'da Acıbadem Mahallesi Sokulu Sok. No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere toplaanacaktır.
Bu Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde, İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 18.03.2017 aynı yer ve saat yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin katılmaları önemle rica olunur.
Saygılarımla Prof. Dr. Volkan Yumuk Başkan
GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Toplantı Divan teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına yetki verilmesi
3-Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4-Denetleme kurulu raporlarının okunması
5-Raporlar üzerinde görüşme
6-Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası
7-Gelecek dönem bütçe ve faaliyetlerin görüşülesi
8-Dilek temenniler
9-Kapanış