cheap nfl jerseys outlet cheap jerseys from china real cheap jordans cheap jerseys for sale cheap jerseys wholesale nfl jerseys
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
Sayı:09/ 10.02.2009


Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı 07 Mart 2009 Cumartesi günü 13:00’de dernek merkezi olan Dr. Celal Öker Sk. No: 10 Harbiye, Şişli adresinde aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 14 Mart 2009 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Aidatlarınızı ödemeniz ve yapılan genel kurula katılarak, öneri ve eleştirilerinizle destek olmanızı bekliyoruz.


Saygılarımla,

Prof. Dr. Zeynep Oşar
Genel Sekreter

GÜNDEM

1-Bir önceki toplantı tutanağının okunması
2-Gelen evrak
3-ECO 2011 hakkında bilgi
4-5 Ulusal Obezite Kongresi hakkında bilgi ve mali sonuçlar
5-Obezite Araştırma Derneği alt gruplarına isimlerin tespiti ve duyurulması
6-Sağlık Bakanlığı Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal eylem planı
İçin bilgi ve Sağlık Bakanlığına sorulması
7-Türkiye Obezite Prevansiyon ve Tedavi rehberi hakkında bilgi
8-Derneğimiz genel Kurulu toplantısı 14 Mart 2009 Cumartesi Saat 13:00 Gündem, faaliyet raporu, denetleme raporu ve Mali Bilanço hazırlanması
9-Üyelik için müracaat edenler
10-Dilekler