cheap nfl jerseys outlet cheap jerseys from china real cheap jordans cheap jerseys for sale cheap jerseys wholesale nfl jerseys
Türkiye Obezite Araştırma Derneği
TOAD Derneğimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı :2010/14 15.02.2010


Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı 20 Mart 2010, Cumartesi günü saat : 11:00 ‘de Prof.Dr. Celal Öker Sok.No: 10 Harbiye, İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27 Mart 2010 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Aidatlarınızı zamanında ödemeniz ve yapılan genel kurul toplantısına katılarak bizlere öneri ve eleştirilerinizle destek olmanızı bekliyoruz.

Saygılarımla
Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık
Başkan

GÜNDEM :

1- Yoklama ve açılış
2- Toplantı divanı teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için divan başkanlığına yetki verilmesi,
3- Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
4- Denetleme kurulu raporlarının okunması,
5- Raporlar üzerinde görüşme,
6- Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası
7- Yeni dönem yönetim kurulu ve denetleme kurullarının seçimi,
8- Gelecek dönem bütçe ve faaliyetlerinin görüşülmesi,
9- Dilek ve Temenniler,
10- Kapanış.